Debatt: Straffa de regioner som inte följer riktlinjerna

Människor dör i onödan då vårdprogram och andra riktlinjer inte följs. Det är dags att ställa krav på sjukvårdsregionerna. Så många som fyra av tio cancerfall kan förebyggas genom insatser från samhället och i viss mån livs- stilsval. Men trots att vi vet nära nog...

Debatt: Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare...

Debatt: Undermåliga förslag om läkemedel

Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen helt saknar patientperspektiv. Den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, håller inte måttet. Utred­ningen får underkänt...