Behand-

lingar

Massage,Naprapati, Laser, Akupunktur

Här får du all hjälp du behöver under samma tak.
Vi skräddarsyr din behandling efter dina problem och med ditt välbefinnande i fokus.

Våra behandlingar

Vi erbjuder flera olika behandlingsformer för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Är du osäker på vilken just du behöver hjälper vi dig såklart reda ut det.

Svensk Klassisk Massage

Massör/Massageterapeut/Medicinsk massageterapeut: Inom massage arbetar man med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler). Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser bland annat i massage och muskeltöjningar. En massör arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massageterapeut arbetar även med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.

Akupunktur

När du går till en akupunktör får du vanligen huvudsakligen en behandling som utförs med nålar. Dessutom kan värmebehandling som utförs med moxa eller annan värmekälla ingå. Koppning, tuina, örter och qigong ingår också ofta liksom att akupunktören uppmärksammar dig på din livsstil och matvanor.
Begreppen som används inom traditionell kinesisk medicin använder beskriver skeenden och processer i kroppen. Några av begreppen är qi, rörelser och fem element. Begreppen används för att beskriva såväl hur sjukdoms förstås, uppstår och utvecklas, hur tillstånden kan behandlas och hur hälsa och välmående kan uppnås.
Akupunktur och TKM är metoder för att skapa en balans och jämvikt i kroppen, och därmed kan kroppen läka och även lindra symptom.

Naprapati

Just nu jobbar vi på att anställa en Naprapat.

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och funktionella besvär i rörelse- och stödjeorganen. Naprapati är en form av manuell medicin vilket innebär att naprapaten använder sina händer för att utföra behandlingen.

Laserterapi

En medicinsk laser används för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt.

Vilka behandlingar passar just mig?

Trött i ländryggen eller har du suttit i drag och fått nackspärr ? Massageterapeut hjälper dig.

Allmän stelhet i muskler ? Akupunktör eller Massören hjälper dig.

Stickande eller huggande smärta ? Naprapat eller Kiropraktor hjälper dig.

Många av de problem vi har till vardags går oftast att träna bort, PTn hjälper dig. 

Vad är det egentligen för skillnad på massör och massageterapeaut?

Massör
En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).
Massageterapeut
En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Finns det tillfällen man bör undvika massage?

När bör man undvika massage?
Massage ska inte ges vid:
Feber och infektioner
Uttalad benskörhet
Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
Akuta skador
Akuta inflammationer
Färska frakturer
Reumatisk sjukdom i halsrygg
Skelettinfektioner
Akut trauma mot kotpelaren

Bör man kontakta läkare innan man väljer massage som behandlingsmetod?

Knsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:
Blödarsjuka
Hjärtkärlsjukdomar
Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
Oförmåga till avspänning
Öppna sår och variga processer
Kraftiga eksem

Vad innebär god behandlingssed?

God behandlingssed innebär sammanfattningsvis att en terapeut måste etiskt kunna motivera sitt ingrepp – annars är det ett övergrepp.
Förord Branschrådet Svensk Massage är enigt om att etikämnet är viktigt och ska ges plats i utbildningen. Vad som etiskt eller oetiskt i en behandlingssituation är oftast inte svårt att känna. I maggropen. Det är dock svårare att säga och ändå svårare att uttrycka som entydiga regler för arbetet. Följande sammanställning speglar just gängse sätt att arbeta. Den är följaktligen inte fastställd av Branschrådet Svensk Massage men den kan utgöra en av utgångspunkterna för undervisning och diskussioner om förhållningssätt vid behandlingsarbete. Avsikten är dock tydlig. Den klient som vänder sig till en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör har rätt att bli etiskt korrekt bemött och behandlad. Detta gäller oavsett om andra massörer gör så eller inte eller vad som sägs eller görs på andra utbildningar i olika sorters massage eller massageterapier. Dessutom ska den som frågar kunna få enkla och tydliga svar om vad Branschrådet Svensk Massage anser vara rätt sätt att arbeta.

Överreaktion

I bland svara kroppen med en överreaktion, dvs att smärtan ökar istället för minskar. när detta händer bör kunden ta kontakt snarast med berörd teapeut så vi kan lösa problemet 

Avbokningsregler

Vi tillämpar 24 timmars regeln där kunden ska ha bokat av sin tid minst 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker inom berörd tid kommer full ersättning krävas. Vid akuta bekymmer tas beslut först efter telefonkontakt med oss.
Till oss kommer du ALLTID frisk och kry med ett sjukt glatt humör. Skulle det bli så att kroppen har ett sämre allmäntillstånd bör du boka av din tid. OM du kommer till oss ändå, förbehåller vi oss rätten att neka behandling och ändå ta betalt.