Människor dör i onödan då vårdprogram och andra riktlinjer inte följs. Det är dags att ställa krav på sjukvårdsregionerna.

Så många som fyra av tio cancerfall kan förebyggas genom insatser från samhället och i viss mån livs- stilsval. Men trots att vi vet nära nog exakt hur många liv som kan räddas, används inte medicinska verktyg, information och andra medel som står till buds och därför blir människor sjuka, och en del dör, helt i onödan, faktiskt.

Förklaringen är ett sjukvårdssystem som inte följer lagen eller vårdprogram och an- dra riktlinjer. Det behövs inga motivering- ar till att inte följa de riktlinjer för vården som tagits fram av de främsta experterna utifrån den allra senaste forskningen och kunskapen. Det kan vara insatser som räddar liv, men som inte görs.

Läs hela vår debattartikel från GP här >>