Utvecklingen av cancervården går fort och den blir alltmer specialiserad. Nya effektiva läkemedel ger helt nya biverkningsprofiler. Till exempel gick senaste Nobelpriset i fysiologi/medicin till utvecklingen av nya läkemedel som fått stor betydelse för patientgrupper där behandling nu ger chans till bot.

Inom cancervården har sjuksköterskans omvårdnadsarbete blivit mer och mer avancerat. Sjuksköterskor administrerar cancerbehandlingar till patienter, både läkemedel och strålbehandling, observerar patienten under behandlingen, har uppföljning av patienter och ger råd om hur eventuella biverkningar kan förebyggas och behandlas. Det ställer höga krav på spetskompetens, specialisering och kompetensutveckling.

Sjuksköterskor med specialistutbildning i cancervård borde vara en självklarhet i denna högspecialiserade vård. Förutom försämrad kvalitet och patientsäkerhet finns risk för inställda behandlingar utan specialistsjuksköterskor – strålbehandling till exempel är beroende av den unika specialistkompetens som onkologisjuksköterskor har.

Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se >>