Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården. Sverige har unika möjligheter att samla in data, men den stora potentialen tas inte till vara, bland annat på grund av system som inte kan kommunicera.

Läs hela debattartikeln på dn.se.

Läs gärna Forska Sveriges pressmeddelande gällande vårddata.