Nätverket mot cancer debatterar i Dagens Medicin den 1 juni 2017:

Målet med hälso- och sjukvårdslagen är god hälsa och vård på lika villkor för alla. Men 35 år efter att denna ramlag antogs och efter en omskrivning 2017, är fortfarande den vanligaste frågan i sjukvårdsdebatten:

Varför är vården så ojämlik och orättvis och utan juridiska rättigheter för patienten?

Läs hela vår debattartikel i Dagens Medicin.