Vi behöver ett nationellt ansvar över hela cancerområdet. Vi behöver samla klinisk forskning och utveckling, diagnostik, cancervård och uppföljning till en helt integrerad vård för Sveriges cancerpatienter. Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård, men då måste vi få till en nationellt sammanhållen struktur. Inom cancerområdet står Sverige nu vid ett vägskäl. Vi har en starkt regionaliserad sjukvård där många landsting och regioner är för små för att fullt ut kunna möta den medicinska utvecklingen, och det är samtidigt inte längre aktuellt med en regionreform för att skapa större regioner. Satsningen på regionala cancercentrum (RCC) är bra, men vi menar att det inte räcker. Det skriver Thomas Wahlgren, koordinator för Nätverket för en Nationell Canceragenda, representant för LIF och medicinsk direktör, onkologi, på Pfizer.

Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård.

Nätverket för en Nationell Canceragenda bildades för några år sedan och i nätverket ingår:

  • BioCARE
  • Cancerfonden
  • CREATE Health
  • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
  • Nätverket mot cancer
  • StratCan
  • Sjuksköterskor i Cancervård
  • Svensk förening för hematologi
  • Svensk kirurgisk förening
  • U-CAN

Läs gärna hela vår artikel från tidskriften ”Onkologi i Sverige” här (pdf-format) >>