Den 4 februari 2019 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Det sker på hotell Sheraton, Stockholm, kl. 13.00 – 17.00.

Tema är ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?”

-Vi kan utlova ett intressant och brett program där vi ska granska och debattera frågor som är viktiga för oss. Fokus ska ligga på Nätverket mot cancers huvudfrågor; rättvis cancervård, prevention och stärkta patienträttigheter, säger ordförande Margareta Haag.

Patienter, närstående, politiker på riks- och regionalplan, sjukvårdsansvariga och experter på olika cancerrelaterade områden deltar under eftermiddagen.

Boka upp 4 februari 2019 redan nu!