Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM. 

Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler än 50 % gör redan idag livsstilsrelaterade val för att förebygga cancersjukdom. Det handlar om att inte röka eller snusa, äta hälsosamt, dricka mindre alkohol, vara fysiskt aktiv, sola försiktigt eller dra ner på socker. 75 % går på cellprovtagning, mammografi eller annan provtagning för tidig upptäckt av cancer.

Socialminister Lena Hallengren (S) fick ta del av undersökningens resultat vid ett seminarium i Almedalen. Hon menar att mycket redan görs i det cancerförebyggande arbetet och att det varit lyckosamt. Exempelvis är det färre unga som röker, unga har också en senare alkoholdebut och dricker mindre.

– Men vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande, för annars kommer människor som inte hade behövt genomgå en cancerbehandling att behöva göra det, konstaterar Lena Hallengren.

– Att så många efterfrågar mer informationskampanjer är mycket positivt, svenska folket ser det inte som pekpinnar. Nu behövs politiskt ansvar och folkupplysning kring det faktum att 40 % av cancersjukdom kan förebyggas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela undersökningsresultatet >>

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken, det visar en ny enkät. Nu vill socialminister Lena Hallengren (S) ägna tid åt att jobba förebyggande.

Läs artikeln med Lena Hallengrens svar på enkäten på DOKTORN.com >>