Nätverket mot cancer var inbjudna till ett samtal med Socialminister Lena Hallengren (s) om cancer med Barncancerfonden, Cancerfonden, Cancerrehabfonden och Ung Cancer. Vi lämnade en gemensam skrivelse på mötet och sedan varsin separat med våra specifika frågor.

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Hallengren utsåg 2019-06-07 nedanstående personer att att ingå i Patientrådet (S 2018:C) som ledamöter. Förordnandena gäller fr.o.m den 7 juni 2019 t.o.m. den 30 juni 2021. 

Övriga ledamöter:

 • Oskar Ahlberg, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Madeleine Beerman, Riksorganisationen Unga Reumatiker
 • Jonas Binnmyr, Astma- och Allergiförbundet
 • Fredrik Gothnier, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Margareta Haag, Nätverket mot cancer
 • Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
 • Eleonor Högström, Parkinsonförbundet
 • Christina Liffner, Endometriosföreningen
 • Pär Ramström, Demensförbundet
 • Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
 • Isak Sandell, Telia
 • Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Ett första möte skedde 28 juni där representanterna för Patientrådet presenterade sig och tillsammans föreslog personcentrerad vård och ökad patientmedverkan som huvudtema för Patientrådet. Vi ansåg att patienterna måste bli medskapare av vården för att tillförsäkra en god och effektiv utveckling i vården och att dialog är viktigt för förändringsprocessen. 

Nätverket mot cancers (NMC) önskemål framförda till Socialministern:

 1. NMC önskar en nationell styrning av vissa åtgärder som utvecklats till en ojämlik vård: Primär- och sekundärprevention som tillgång till screening, vaccination och provtagning för gynekologisk cancer, HPV, tarmcancer, hudcancer.
 2. Införande av cancercertifierade vårdcentraler för att kunna leva med och efter cancer. Region Stockholm har utvecklat CaPrim, Cancer i primärvården. NMC tror dock att det vore bättre att införa cancercertifierade vårdcentraler, jämför med KOL- och astmacertifierade vårdcentraler som har öppnat i Skåne. Det är svårt för cancererfarna att i kontakt med vårdcentralen få hjälp vid behov oavsett om det rör illamående vid behandling, psykosociala frågor, biverkningar, senverkan och livslånga komplikationer efter utskrivning och vid kronisk cancer.
 3. NMC anser att tvingande riktlinjer och vårdprogram där BÖR ändras till SKA ger en mer jämlik vård. I dag anpassar regionerna riktlinjer och vårdprogram och det blir mer ett ”fritt valt arbete” med stora olikheter.
  Med patienter som medskapare i vården utvecklas ett personcentrerat arbets- och synsätt och personens helhetsperspektiv iakttas. Patientlagens skyldigheter och rättigheter bör följas, följas upp och utvärderas av vården och av patienter.
 4. NMC önskar att en statlig patientföreträdareutbildning införs för tryggare och starkare patientsamverkan i vården. Patienter har större tilltro till vården i stater där där detta införts och vården ges mer tid för de som behöver det. Patientföreträdare och deras patientföreningar får ett bättre klokare samarbete med vården och patienterna. Patientföreträdare träffar nydiagnosticerade i grupp tillsammans med vårdrepresentant och kan ge information och råd till såväl patient, närstående som till vården. Patientföreningen blir starkare och kan bidra till en tryggare vård.

Ladda ner och läs skrivelse till socialminister Lena Hallenberg >>