Regeringen har beslutat att tilldela Nätverket mot cancers grundare och tidigare ordförande Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

– Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten.

Som en uppskattad patientföreträdare har Katarina Johansson även haft en rad engagemang och uppdrag inom ramen för regeringens strävan att förbättra cancervården. Bland annat har hon deltagit i arbetet med den nationella cancerstrategin, suttit med i regeringens expertgrupp för kortare väntetider, samt ingått i utredningen av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Katarina Johansson tog emot medaljen av socialminister Annika Strandhäll vid en lunch på regeringskansliet 6 september 2018. Nätverket mot cancer är stolta över Katarina Johanssons förtjänstfulla arbete för patientföreträdare, närstående och patienter!

Katarina Johansson:

”Jag är hedrad och mycket glad över medaljen. Den fina utmärkelsen är ett bevis på att patientföreträdare är betydelsefulla i arbetet att utveckla cancervården. Vi var en lite skara från början, men i dag är det många som engagerat bidrar med erfarenheter och förslag på förbättringar.

Den nationella cancerstrategin ska stärka patientens ställning och på individnivå finns fortfarande mycket att göra. Vårt system bygger på att landstingen har skyldigheter, inte att patienter har rättigheter. Att Sverige är ett av tre länder inom EU som inte har en patienträttighetslag, vill vi i Nätverket mot cancer ändra på.”

Nätverket mot cancers styrelse:

”Nätverket mot cancer bildades 2009 och Katarina har drivit påverkansarbetet professionellt, seriöst och med stor kunskap om cancer från prevention till livets slutskede. Vi är hedrade och stolta över regeringens erkännande av Katarinas insatser, som alltid utgått från patientens perspektiv.”