Vid ordförandemöte 2 maj 2018 förrättades fyllnadsval till styrelsen.Katarina Johansson avgick 17 mars. Margareta Haag, tidigare vice ordförande, valdes till ordförande till stämman 2019.Marie Robertsson avgick ur styrelsen och Bo Karlsson, Blodcancerförbundet, och Olle Karlsson, Njurcancerföreningen, valdes till ordinarie ledamöter och Özge Özer Zink till suppleant. Läs gärna mer om Nätverkets organisation här >>