Nätverket mot cancer finns med på Dagens Medicins Maktlista även 2018; denna gång är det Margareta Haag som valdes till ordförande i maj i år (51 – 100).

Margareta känner sig hedrad att finnas med på listan tillsammans med fyra andra erfarna och kunniga patientföreträdare som alla verkar för en rättvis och jämlik vård.

Se hela listan på Dagens medicin.