Margareta Haag
Margareta Haag, ny ordförande för Nätverket mot cancer

Tre frågor till Margareta Haag, ny ordförande för Nätverket mot cancer.

Vem är du?

Jag har jobbat många år med frågor som berör cancerpatienter och deras närstående. Jag är själv en canceröverlevare och lever med en lymfomdiagnos. Jag har varit vice ordförande för Nätverket mot cancer sedan 2015 och är också ordförande för Svenska Ödemförbundet.

Varför är Nätverket mot cancer viktigt?

Vi ser till att patientperspektivet aldrig kommer bort. Genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfter vi frågor som är gemensamma för de organisationer som ingår. Vi försöker få ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media.

Vad står högst på din agenda som ordförande att lyfta nu?

Alla vallöften som ges. Vi vill ha svar och bindande löften på när de ska genomföras. Vi är trötta på löften, på nya utredningar, strategier och valutspel som sällan kan kontrolleras om de faktiskt infrias. Vi vill ha raka besked och verklig förändring.