Nätverket mot cancer vill att diagnostiska center inrättas i alla landsting dit primärvården kan remittera personer med misstanke om allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer. På ett diagnostiskt center finns kompetens för att snabbt ställa diagnos och därmed få igång behandling.

Denna fråga har vi drivit sedan Nätverket mot cancer bildades 2009 och vi gör det återigen på Världscancerdagen 4 februari 2018.