Nu vet vi. Den nya patientlagen är ett misslyckande. När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade sin slutrapport framgick att utvecklingen faktiskt gått baklänges. Det patientinflytande och den delaktighet som lagen var tänkt att stärka har minskat jämfört med året innan lagen trädde i kraft.

Läs vår debattartikel i Dagens medicin.