För tionde (!) året i rad arrangerade den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer aktiviteten Världscancerdagen. Året till ära var temat ”Bemötande och omhändertagande i världsklass” och utöver nya Socialministern Lena Hallengren (S) hade årets arrangemang i vanlig ordning attraherat en hel del betydande beslutsfattare av vikt inom Sveriges cancervård.

Att arrangera ett event kräver mer arbete än vad den oinvigde kanske skulle tro. Särskilt när man som intressepolitisk organisation står inför ett historiskt rörigt politiskt klimat, vilket var exakt det som rådde månaderna före årets Världscancerdag som traditionsenligt sker den 4 februari. Trots detta lyckades Nätverket mot cancer (NMC), till stor del tack vare ordförande Margareta Haag, fått till stånd ett väldigt imponerande program. Både sett till deltagare och programpunkter, något undertecknad gärna lyfter på hatten och tackar Margareta. Verkligen imponerande!

Själva dagen började strax efter 13-tiden med att ordförande Haag välkomnade de drygt 200 deltagarna på plats innan nya Socialministern, Lena Hallengren (S), höll ett inledningstal. Därefter stod en längre debatt om cancerprevention på agendan, vilket är ett naturligt ämne för NMC att lyfta. Det är nämligen en utav organisationens tre huvudfrågor tillsammans med en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Där vi utöver Margareta fick se olika myndighetsföreträdare på scen tillsammans med överläkare Ada Girnita, ansvarig hudtumörenheten, Karolinska Universitetssjukhuset.

Tidig upptäckt hette nästa programpunkt som skedde i form av en utfrågning och fokuserade på primärvårdens insatser för tidig upptäckt av cancersjukdom. Störst intryck av deltagarna på scen gjorde Hanna Bylund, själv drabbad av akut lymfatisk leukemi (ALL) vid två tillfällen, och som idag lever med kroniska biverkningar fastän hon är friskförklarad från ALL sedan flera år tillbaka. Något som hade kunnat vara annorlunda om hon hade diagnostiserats tidigare, vilket inte skedde trots flera besök hos vårdcentralen i tonåren med tydliga symtom på cancer.

Efter kafferasten var det återigen dags för debatt, denna gång om kronisk cancer. Bland annat diskuterade Acko Ankarberg Johansson (ordförande Socialutskottet) och Marie Morell (vice ordförande SKL:s Sjukvårdsdelegation) hur man kan säkerställa att nya behandlingar når ut till alla patienter i Sverige. När kan rapportering av data leda till praktisk nytta för patienter, forskning och för vården diskuterades vid nästa programpunkt. Där vi i publiken bland annat fick ta del av Jenni Nordborgs (chef för regeringens Life Science kontor) och Daniel Forslunds (innovations- och utvecklingslandstingsråd, Stockholms län) åsikter kring ämnet ifråga.

Den nästa sista programpunkten för dagen handlade återigen om en kärnfråga för NMC, denna gång om patienträttigheter. Dag Larsson (S) och Lina Nordquist (L), bägge två nyvalda riksdagsledamöter, diskuterade behovet av en Rättighetslag som ger patienter faktiskt rättigheter i vården. Därefter hölls en kortare diskussion med företrädare från Fysioterapeuterna, Vårdförbundet, Sjuksköterskor i Cancervård, SWEDPOS, Svenska Läkarförbundet och Nätverket mot cancer som lade fram gemensamma rekommendationer för arbetet tillsammans de kommande fem åren.

En spännande utgångspunkt inför kommande arbete med RCC i Samverkan och dess blivande ordförande Hans Hägglund, som också medverkade i programpunkten som nämns i stycket ovan. Dagen avslutades sedan med att professor Peter Strang, Karolinska Institutet, tilldelades hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare. Detta för att värnat om ett bra bemötande och en god omsorg vid livets slutskede till patienter drabbade av cancersjukdom.

Vid pennan,
Christian Pedersen