94 procent av invånarna i Stockholm äger ja till att anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen med insamlade data. Ökade möjligheter att samla in, använda och dela hälsodata skulle minska antalet vårdskador i Stockholm, samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka och vården bli mer jämlik.

Läs hela vår debattartikel här >>