Världscancerdagen 2020

#Världscancerdagen 4 februari: Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD), var initiativtagare och ansvarig för den nationella cancerstrategin som nu styrt cancervården i drygt 10 år – hur har det förbättrat cancervården? Kom och hör honom berätta. Eller följ oss...

Världscancerdagen 2020

#Världscancerdagen 4 februari: Vi hälsar socialminister Lena Hallengren välkommen! Kan du inte vara på plats, följ oss live på Facebook.