Motionsgymnastik

Motionsgymnastik är en ledarledd gruppaktivitet som finns i flera olika nivåer och utformanden. Passet byggs vanligtvis upp i tre delar; en uppvärmningsdel, en huvuddel och nedvarvning. I huvuddelen arbetar man med så kallad ”pulsering”, det vill säga konditionskrävande övningar växlas hela tiden med styrke- och rörlighetsövningar. Ett program kan bestå av olika många pulstoppar och varje pulstopp kan variera i tid. Instruktion kan erbjudas som både senior-, lätt-, medel- samt intensivgympapass. Källa: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Motionsgymnastik erbjuds som:

  • Till företag (vid friskvårdsdagar eller enligt ök)