Hälsoprofil

Nästan alla människor vet hur man lever sunt. Det svåra är att hitta vägen dit. Det handlar bland annat om att kartlägga levnadsvanor och få inspiration till ett friskare liv. Metoden jag använder är väl beprövad och har använts i många år.

Hälsoprofilen görs individuellt och inleds med att man får besvara frågor om kost, motion, upplevd stress, livssituation med mera. I testet ingår också att mäta blodtryck, skelett och kroppsvikt. Sen görs ett konditionstest på ergometercykel. Resultatet går vi sedan igenom tillsammans. Den som önskar får även konkreta råd om friskvård och hur man med små medel kan komma igång med att förbättra hälsan.

Hälsoprofilbedömningen tar cirka en – en och en halv timme och alla uppgifter är konfidentiella. Efter 4­-8 månader bör resultaten följas upp.

Källa: Ugglapraktiken

Hälsoprofiler erbjuds som:

  • Till företag (vid friskvårdsdagar eller enligt ök)