Behandlingsed

God behandlingssed innebär sammanfattningsvis att en terapeut måste etiskt kunna motivera sitt ingrepp – annars är det ett övergrepp.
Förord Branschrådet Svensk Massage är enigt om att etikämnet är viktigt och ska ges plats i utbildningen. Vad som etiskt eller oetiskt i en behandlingssituation är oftast inte svårt att känna. I maggropen. Det är dock svårare att säga och ändå svårare att uttrycka som entydiga regler för arbetet. Följande sammanställning speglar just gängse sätt att arbeta. Den är följaktligen inte fastställd av Branschrådet Svensk Massage men den kan utgöra en av utgångspunkterna för undervisning och diskussioner om förhållningssätt vid behandlingsarbete. Avsikten är dock tydlig. Den klient som vänder sig till en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör har rätt att bli etiskt korrekt bemött och behandlad. Detta gäller oavsett om andra massörer gör så eller inte eller vad som sägs eller görs på andra utbildningar i olika sorters massage eller massageterapier. Dessutom ska den som frågar kunna få enkla och tydliga svar om vad Branschrådet Svensk Massage anser vara rätt sätt att arbeta.

God behandlingssed

Det finns tre förutsättningar för arbete med kroppsterapier som är speciella för behandlingsarbetet och som den som ger behandling inte kan bortse ifrån:
1.    Terapeuten tar emot ett förtroende som ska förvaltas. Klienten klär av sig och visar därmed upp sig och ger terapeuten det stora förtroendet att beröra honom/henne och kanske också direkt lämnar information om sig själv. Det förtroendet får inte svikas. Det är därför självklart att av Branschrådet Svensk Massage certifierade massörer åtar sig ett tystnadslöfte som motsvarar sekretessen i hälso- och sjukvården.
2.    Klientens integritet ska respekteras. Det är klienten som äger behandlingen. Det är klienten som bestämmer vad terapeuten ska göra eller inte.
Varje grepp som inte är önskat av klienten är ett övergrepp.
3.    Behandlingssituationen innebär i sig själv att terapeuten alltid har ett övertag som aldrig får utnyttjas.Övertaget kan bland annat innebära att:

  • Terapeuten är experten (den vita rockens magi är stark!)
  • Klienten har oftast ett problem som terapeuten kan lösa. Vid massagearbete förstärks den situationen dessutom av att
  • Terapeuten står bokstavligt över den liggande klienten.

Att välja massör

Därför ska du välja en av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör!Av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör blir den – som utöver sin diplomutbildning – blivit godkänd vid Branschrådets Svensk Massage nationella teoretiska och praktiska prov.
När Branschrådet Svensk Massage certifierar en massör innebär det en kvalitetsstämpel. En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör ska vara det samma som en massör med hög kvalitet på utbildning och yrkeskompetens.
Olika massörer har i viss mån varierande yrkesinriktning beroende på utbildning, erfarenhet och egna specialintressen. Vissa är till exempel mer inriktade på idrottsverksamhet och andra mer inriktade på smärtbehandling. Branschrådets Svensk Massage certifiering garanterar en gemensam och tillförlitlig grundutbildning och baskompetensnivå. Under Utbildning kan du läsa mer om Branschrådets Svensk Massage kunskapskrav på en certifierad massör.

  • När du väljer en certifierad massör väljer du alltså kvalitet och kompetens.
  • Du väljer samtidigt god utbildning och beprövade metoder.
  • Dessutom får du tryggheten i att massören har förbundit sig att arbeta under branschens etiska regler.

Läs mer på Svenskmassage.se