Priser

Prislista

Svensk klassisk massage

 • 30 min behandling under 45 min       – 480 kr
 • 45 min behandling under 60min        – 700 kr
 • 60 min behandling under 75min        – 800 kr
 • Anamnes samt Rehabtape                – 480 kr
 • 30 min behandling samt Rehabtape  – 650kr

Friskvård

 • PT Personlig Träning 1pass/v i 3 mån            – 4000kr
 • PT Personlig Träning 2pass/v i 3 mån            – 7500kr
 • Träna Inför: Lidingöloppet, 20v träning           – 2500kr
 • Träna inför: Vasaloppet, 20v träning               – 2500kr
 • Träna Inför: CykelVasan 2015, 20v träning     – 2000kr
 • Moveoofys by Björn                                         – 2000kr
 • Hälsoprofiler                                                    – 1450kr
 • Hälsoprofiler uppföljning                                  –  750kr
 • Personlig träning 750kr per timme eller enligt ök
 • Grupper enligt ök
 • Friskvårdsdagar enligt ök
 • Föredrag samt kursverksamhet enligt ök
 • Nordic Walking instruktion personlig 700kr per timme.
 • Nordic Walking instruktion grupp minst 4st á 400kr per timme

Offert lämnas till företag vid förfrågan – fakturering kan ske enligt ök.

Klicka här för att hitta de kontaktuppgifter du behöver vid en eventuell förfrågan.

Priser för Moas kunder, utbildningspris.

Coaching 30min        250sek
Massage 30min         250sek
Massage 45min         350sek
Massage 60min         450sek

Personlig Träning (PT)  60min vid ett tillfälle 450sek
Personlig Träning (PT) 60min vid 10 tillfällen  1500sek