Prishöjning 1/1-2015

Prishöjning F.r.o.m 1 Jan -15 – för att möta de prisökningar som skett under 2014 blir vi tvungna att höja priset på behandling enligt följande:

Massage samt Laserbehandling
15 min – 300 sek
30 min – 450 sek
45 min – 650 sek
60 min – 750 sek

Personlig Träning (PT) samt coaching
30 min 450 sek
60 min 700 sek
1pass/vi 3 mån – 3500 sek
2pass/v i 3 mån – 7000 sek